Carrer de Quart, 66 46008 València

Renovació de l’Executiva Federal

Aquest matí, l’Assemblea Federal de la Federació Valenciana d’Estudiants ha renovat l’Executiva Federal, per finalitzar el mandat de l’Executiva 2017-2019.

La Federació continuarà sent liderada per Sergio Alonso, mentre que Patricia Letterer obstentarà la secretaría general. Enrique Martínez, Lucía Esquer, Raquel Sanahuja, Hugo Izquierdo i Adrián Adam continuaran com a vocals, mentre que Beatriz Henry, Mónica Letterer, Pedro Arenillas i Clara Ortega es sumen al projecte.

Leave a comment