La Federació Valenciana d’Estudiants – FAAVEM, proveïda amb NIF/CIF G46395190, amb adreça Carrer de Quart, 66 46008, València, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en la pàgina d’Internet de www.faavem.org.

Amb els límits establits en la llei, la Federació Valenciana d’Estudiants – FAAVEM no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seues pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen a la Federació Valenciana d’Estudiants – FAAVEM ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei oferit amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de www.faavem.org pot contindre enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que la Federació Valenciana d’Estudiants – FAAVEM no pot controlar. Per tant,
la Federació Valenciana d’Estudiants – FAAVEM no pot assumir responsabilitats pel contingut que puga aparéixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de la Federació Valenciana d’Estudiants – FAAVEM o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de la Federació Valenciana d’Estudiants – FAAVEM.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que la Federació Valenciana d’Estudiants – FAAVEM ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seues dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de la Federació Valenciana d’Estudiants – FAAVEM amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exercisca els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a correo@faavem.org o en la direcció Carrer de Quart, 66 46008, València.