Federació Valenciana d’Estudiants – FAAVEM

Carrer de Quart, 66
46008, València
N.I.F.:G-46395190
Tèl: +34 675 12 69 27

www.faavem.org

Sobre la Propietat Legal i el Copyright

El propietari d’aquesta web i el seu contingut és la FEDERACIÓ VALENCIANA D’ESTUDIANTS, d’ara endavant FAAVEM. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d’aquesta web sense la corresponent autorització dels seus propietaris. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatius quedant FAAVEM exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.

FAAVEM es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació remesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis deurà ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

FAAVEM declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tinguera perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole al no poder garantir al 100 % l’absència de virus ni d’altres elements en la web.

Condicions d’Utilització de la Web

FAAVEM es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en www.aelse.es podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Especialment, FAAVEM es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al seu web quan sorgisquen dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a FAAVEM que, al seu criteri, disminuïsquen o anul·len els nivells de seguretat adoptats per a l’adequat funcionament de la web.

Política de Protecció de Dades Personals

Alguns serveis prestats en la web poden contindre condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

Les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a FAAVEM són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en aquests.

FAAVEM, com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb la L.O. 15/1999, els apoderats, intervinents, autoritzats i, si escau, avalistes de l’entitat jurídica signant queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seues dades als fitxers automatitzats existents.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual amb FAAVEM, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l’usuari decidisca donar-se d’alta, així com l’enviament per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació per FAAVEM.

FAAVEM ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a FAAVEM. No obstant això, l’usuari deu ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Els usuaris tenen drets reconeguts i podran exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com a ser informats de les cessions realitzades contactant amb FAAVEM a través del correu electrònic correo@faavem.org.

FAAVEM pot utilitzar cookies quan un usuari navega per la web, associant-se únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que FAAVEM reconega els navegadors dels usuaris registrats després que aquests s’hagen registrat per primera vegada, sense que hagen de registrar-se en cada visita per a accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur.

Actualment, la majoria dels navegadors vénen configurats per defecte per a bloquejar la instal·lació de cookies de publicitat o de tercers en el seu equip. L’usuari pot ampliar les restriccions d’origen, impedint l’entrada de qualsevol tipus de cookie, o, per contra eliminar aquestes restriccions, acceptant l’entrada de qualsevol tipus de cookies.

Si l’usuari ha modificat voluntàriament la configuració del navegador per a admetre cookies de publicitat o de tercers, aquesta acció significarà que dóna el seu consentiment per al tractament de les seues dades a l’efecte de publicitat.

D’acord amb el que s’estableix en el Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, no serà necessari el consentiment de l’usuari quan l’emmagatzematge o accés relatius a les cookies siguen d’índole tècnica a la sola fi d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulte estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

ejecutiva