Comunicació

L’Àrea de Treball de Comunicació té per atribucions:

  • Donar visibilitat a totes les activitats realitzades per FAAVEM mitjançant les xarxes socials.
  • Actualitzar i adaptar la nostra pàgina web a les necessitats de l’estudiantat.
  • Visibilitzar els objectius dels grups de treball en les xarxes.

L’Àrea de Treball de Comunicació treballa les següents accions del Pla de Treball 2019-2021.

ACCIÓ A.2.1. Publicar en totes les Xarxes Socials on la Federació està activa fotografies, vídeos i informació de les activitats que realitza la federació.

ACCIÓ A.2.2. Publicar informació o dades interessants relativa a la participació estudiantil i juvenil.

ACCIÓ A.2.3. Desenvolupar campanyes per als dies internacionals i nacionals de vital interés de la Federació.

ACCIÓ A.2.4. Promocionar les activitats formatives i events de FAAVEM mitjançant les Xarxes Socials.

ACCIÓ A.3.1. Fer més impacte en la societat mitjançant l’enviament de notes de premsa als principals mitjans de comunicació valencians.

DOCUMENTACIÓ

Aquesta àrea de treball no disposa de documentació en aquests moments

Responsable: Beatriz González Henry

beatriz.henry@faavem.org

Vocal: Adrián Adam Sanz

adrian.adam@faavem.org

ENLLAÇOS

No disponible