Cultura

L’Àrea de Treball de Cultura té per atribucions:

  • Foment de l’ús del valencià en les xarxes socials, l’estudiantat i dins de les reunions i trobades de la federació.
  • Regulació de l’ús d’ambdues llengües cooficials reconegudes en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana en la documentació de la federació.
  • Cogestionar les subvencions destinades al foment i l’ús del valencià concedides a FAAVEM.
  • Donar a conèixer, publicant en xarxes socials o similars, les tradicions, costums i festes reconegudes de la Comunitat Valenciana.
  • Altres, no assignades a cap àrea de treball o òrgan federal, col·legiat o unipersonal, dins dels assumptes culturals i esportius.

L’Àrea de Treball de Cultura treballa les següents accions del Pla de Treball 2019-2021.

ACCIÓ D.2.1. Organitzar activitats culturals, com visites a museus o llocs d’important rellevància dins de la Comunitat Valenciana.

ACCIÓ D.2.2. Utilitzar les llengües cooficials reconegudes per l’article 6.2 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.

ACCIÓ D.2.3. Convocar les reunions estatutàries de la federació en diferents municipis, per tal de descentralitzar FAAVEM de la ciutat de València.

ACCIÓ D.2.4. Dedicar una part de les trobades que s’organitzen a conèixer la història i la cultura del lloc on es realizen.

DOCUMENTACIÓ

Aquesta àrea de treball no disposa de documentació en aquests moments

Responsable: Enrique Martínez Quirós

enrique.martinez@faavem.org

Vocal: Raquel Sanahuja Bertomeu

raquel.sanahuja@faavem.org