Carrer de Quart, 66 46008 València

Executiva Federal

ENRIQUE MARTÍNEZ QUIRÓS

 • Presidència de la Federació.

PATRICIA LETTERER RAMOS

 • Secretaria General.
 • Vocal de Política Educativa.

ADRIÁN ADAM SANZ

 • Responsable de Política Educativa.
 • Vocal de Comunicació.

BEATRIZ GONZÁLEZ HENRY

 • Responsable de Comunicació.
 • Responsable de Medi Ambient.

LUCÍA ESQUER BUENO

 • Responsable de Promoció Associativa.
 • Responsable de Cultura.

MÓNICA LETTERER RAMOS

 • Responsable d’Equitat i Inclusió.
 • Vocal de Medi Ambient.

RAQUEL SANAHUJA BERTOMEU

 • Responsable de Formació.
 • Vocal de Promoció Associativa.
 • Vocal d’Equitat i Inclusió.