La Federació

La Federació Valenciana d’Estudiants – FAAVEM és una organització estudiantil que agrupa a més de 150 associacions d’estudiants al llarg dels instituts de secundària del territori Valencià.

L’entitat va sorgir al 1986, fruit de les reivindicacions estudiantils de llavors, després de la promulgació del Decret d’Associacions d’Alumnat.

L’organització considera com un dels objectius més importants el millorar el sistema educatiu des d’una perspectiva en què el voluntariat, la participació, la diversitat i la lluita contra qualsevol tipus de discriminació o marginació siguin punts clau.

Les activitats més habituals són els tallers de formació, activitats d’oci alternatiu, trobades d’experiències de cap de setmana a albergs juvenils, així com activitats de promoció d’actituds multiculturals i de mediació.

FAAVEM es fonamenta en el seu caràcter democràtic de participació plural, respectuosa amb totes les realitats personals i socials, aconfessional, independent a qualsevol ideologia política i sindical que puguen influir en la presa de decisions.

L’entitat està confederada a nivell nacional a la Confederació Estatal d’Associacions d’Estudiants – CANAE, enriquint així al màxim les accions que es desenvolupen en aquest àmbit, al mateix temps que s’uneixen recursos per aconseguir els màxims resultats.