Normativa

Deixem aquí la recopilació de normativa més important dels centres d’educació secundària i de participació estudiantil, així com els estatuts de la federació.

LLEI ORGÀNICA D’EDUCACIÓ

REGLAMENT ORGÀNIC I FUNCIONAL DELS CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

DECRET D’ASSOCIACIONS D’ALUMNES DE LA CV

ESTATUTS DE FAAVEM