• Promoure i facilitar la representació de l’alumnat en els Consells Escolars de Centres sostinguts amb fons públics, en els Consells Escolars Municipals i Territorials, així com en el Consell Escolar Valencià i al Consell Escolar de l’Estat.
  • Promoure la participació general de l’alumnat en l’ensenyament a través dels corresponents òrgans col·legiats, potenciant així la democratització de les estructures educatives en ordre cap a un model organitzatiu de docència i investigació, inspirat en la llibertat, igualtat, solidaritat, respecte, justícia, pluralisme ideològic i la tolerància.
  • Promoure i defensar, prioritàriament, la qualitat en l’ensenyament públic.
  • Participar en l’elaboració de les disposicions que afecten l’ensenyament dels centres sostinguts amb fons públics en tots els òrgans de control i gestió. Expressant igualment l’opinió de l’alumnat en tot allò que afecte la seua formació educativa.
  • Ocupant l’espai que com a moviment reivindicatiu en matèria de política educativa ens correspon.
  • Treballar activament centrant gran part del nostre esforç en la major consolidació i extensió del moviment estudiantil i en especial de l’Associacionisme.
  • Promoure la participació i treball a la Mesa d’Alumnes com a centre de negociació entre FAAVEM i l’Administració Educativa Autonòmica.
  • Promoure tota classe d’activitats socials, culturals, esportives i recreatives que servisquen per a millorar la formació social i intel·lectual de l’alumnat, així com la participació activa, en matèria de política juvenil, adquirint, d’aquesta manera, un paper dins l’espai cultural de la Comunitat Valenciana.
  • Prestar serveis serà un dels nostres eixos d’activitat per així recollir i atendre les diverses inquietuds i necessitats dels i les estudiants.