Organigrama

La Federació Valenciana d’Estudiants – FAAVEM s’articula en l’Assemblea General, el Consell Federal, l’Executiva Federal i els Grups de Treball.

 

  • ASSEMBLEA FEDERAL: és l’òrgan superior de govern i presa de decisions de la federació. Es reuneix anualment i estan representades totes les associacions amb dos persones delegades.
  • CONSELL FEDERAL: és l’òrgan de govern que gestiona la federació quan l’Assemblea Federal no està reunida. Es reuneix dos vegades, com a mínim, cada any i es troben representades totes les associacions membre amb una persona delegada.
  • EXECUTIVA FEDERAL: és l’encarregada d’aplicar els acords de l’Assemblea Federal i el Consell Federal i de representar a la federació. Té un mandat de dos anys naturals, sent elegida per l’Assemblea Federal. Pots vore la seua composició ací.
  • GRUPS DE TREBALL: s’encarreguen dels assumptes concrets que els encomane el Consell Federal, estant compostos per membres de les associacions que així ho desitgen. Pots consultar els GT actuals ací.