Participació

L’Àrea de Treball de Participació té per atribucions:

  • Foment de la participació de l’alumnat a l’institut, en la federació, en els grups de treball i en les trobades.
  • Representació de l’alumnat en les diverses entitats, institucions i plataformes de participació.
  • Gestió del nou model de participació amb COVAES.
  • Gestió del cens de persones i associacions membre.

L’Àrea de Treball de Participació treballa les següents accions del Pla de Treball 2019-2021.

ACCIÓ A.1.1. Revisar el cens de associacions de FAAVEM en el registre i, posar-nos en contacte amb els centres on tinguem associacions inactives, per a intentar reactivar-les.

ACCIÓ A.1.2. Crear un pla de reactivació d’associacions en risc d’inactivitat.

ACCIÓ A.1.3. Actualitzar la guia de participació estudiantil i de creació d’associacions de la federació.

ACCIÓ A.1.4. Desenvolupar convenis de col·laboració amb les organitzacions d’AMPAs autonòmiques i amb Consells de la Joventut per tal de obtindre suport d’on estan presents aquestes entitats per tal de crear-ne associacions d’alumnes.

ACCIÓ A.1.5. Assistir les associacions membre amb els tràmits burocràtics d’inscripció als registres pertinents

DOCUMENTACIÓ

Aquesta àrea de treball no disposa de documentació en aquests moments

Responsable: Laura Bermejo Huete

laura.bermejo@faavem.org

Vocal: Patricia Letterer Ramos

patricia.letterer@faavem.org

ENLLAÇOS

No disponible