Política Educativa

L’Àrea de Treball de Política Educativa té per atribucions:

  • Foment de les relacions amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (Consell Escolar de la Comunitat Valenciana-CECV i les seues comissions, mesa d’alumnes…).
  • Foment de relacions actives amb altres institucions.
  • Promoure i desenvolupar bones relacions amb els diferents grups parlamentaris valencians.

L’Àrea de Treball de Política Educativa treballa les següents accions del Pla de Treball 2019-2021.

ACCIÓ B.1.1. Participar activament en totes les sessions del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana i treballar els documents que s’aproven per aquest.

ACCIÓ B.1.2. Assistir a totes les reunions de la mesa d’alumnes de la Comunitat Valenciana.

ACCIÓ B.1.3. Reunir-nos més amb els alts càrrecs de la Conselleria per tal de proposar millores al sistema educatiu valencià.

ACCIÓ B.1.4. Formar part i treballar activament en les comissions de treball del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.

ACCIÓ B.2.1. Enfortir la relació amb l’Institut Valencià de la Joventut.

ACCIÓ B.2.2. Promoure projectes juntament amb conselleries o organismes de la Generalitat.

DOCUMENTACIÓ

Aquesta àrea de treball no disposa de documentació en aquests moments

Responsable: Adrián Adam Sanz

adrian.adam@faavem.org

Vocal: Mónica Letterer Ramos

monica.letterer@faavem.org

ENLLAÇOS

No disponible