QUÈ ÉS FAAVEM?

La Federació Valenciana d’Estudiants – FAAVEM es constitueix el 1986 fruit de les reivindicacions estudiantils d’aquella època, des d’aquest moment fins ara ha representat la major part d’estudiants de la comunitat autònoma i actualment pertanyen a aquesta més de 140 associacions d’alumnat.

L’organització considera com un dels objectius més importants el fet de millorar el sistema educatiu des d’una perspectiva en què el voluntariat, la participació, la diversitat i la lluita contra qualsevol tipus de discriminació o marginació siguen punts clau.

Les activitats més habituals són els tallers de formació, activitats d’oci alternatiu, trobades d’experiències de cap de setmana a albergs juvenils, així com activitats de promoció d’actituds multiculturals i de mediació.

FAAVEM es fonamenta en el seu caràcter democràtic de participació plural, respectuosa amb totes les realitats personals i socials, aconfessional, que manca de qualsevol ideologia política i sindical que puguen influir en la presa de decisions.

FAAVEM no persegueix fins lucratius ni especulatius.

L’entitat està confederada en l’àmbit nacional a la Confederació Estatal d’Associacions d’Estudiants – CANAE, enriquint així al màxim les accions que es desenvolupen en aquest àmbit, al mateix temps que s’uneixen recursos per aconseguir els màxims resultats.

COM ENS ORGANITZEM?

  • Assemblea Federal: És el màxim òrgan de decisió i participació de FAAVEM. Està formada per dos delegats de cada una de les associacions membre i s’encarrega d’acordar les línies d’actuació de FAAVEM i de valorar la seua gestió.
  • Consell Federal: Se celebra en l’espai comprés entre la celebració de les reunions ordinàries de l’Assemblea General amb la finalitat de coordinar, desenvolupar i prendre els acords necessaris per a garantir el bon funcionament de FAAVEM.
  • Executiva Federal: És l’òrgan de gestió de FAAVEM. S’elegeix per l’Assemblea per un mandat de dos anys i està composta per joves de diferents associacions membre. És la responsable de dur a terme les línies d’actuació que l’Assemblea li confia i ha de retre comptes davant de la gestió que fa del FAAVEM.
  • Àrees de treball i comissions especialitzades: Reflexionen, analitzen i fan propostes sobre les situacions que afecten el moviment associatiu juvenil i a la joventut en general