Sergio Alonso

Sergio Alonso

Presidència
"Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia"
Andrea González

Andrea González

Secretaria i Tresoreria
"Si sabes quién eres y estás seguro de ti, no necesitas demostrarle nada a nadie"
Carmini Leonel

Carmini Leonel

Vocal
"Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha"

.

Raquel Sanahuja

Raquel Sanahuja

Vocal
"Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos"
Jaume Leal

Jaume Leal

Vocal
"El mundo no se cambia de brazos cruzados"

.

QUÈ ÉS L'EXECUTIVA FEDERAL?

L'Executiva Federal serà l'òrgan de govern i representació de FAAVEM i de l'Assemblea General exercint les seves funcions per delegació de la mateixa i sota el control del Consell Federal. Tindrà un mandat de dos anys i estarà formada per:

 • Presidència
 • si és el cas, Vicepresidència.
 • Secretaria General.
 • Un coordinador de cada Àrea Especifica.

L'Executiva Federal serà elegida per sistema de llistes tancades per l'Assemblea Federal. Per a la seva elecció es requereix la majoria simple dels vots vàlidament emesos. En cas de no ser elegida l'Executiva Federal es nomenaria en la mateixa Assemblea Federal, i previ consens, una Junta Gestora encarregada de la gestió de FAAVEM fins a la convocatòria d'una nova Assemblea Federal en un període màxim de tres mesos.

QUÈ FA L'EXECUTIVA FEDERAL?

 • Aplicar els acords del Consell Federal.
 • Aplicar les estratègies, directrius, programes i principis FAAVEM.
 • Dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de FAAVEM.
 • Preparen les reunions del Consell Federal i de l'Assemblea Federal.
 • Formular i sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea Federal els balanços i els comptes.
 • Coordinar les actuacions a nivell autonòmic de FAAVEM
 • Oferir informació i assistència pertinent a les Associacions federades.
 • Nomenar delegats per a una determinada activitat de FAAVEM
 • Relacionar-se amb les altres sectors de la comunitat educativa i de l'àmbit juvenil.
 • Qualsevol altra activitat que li encomani l'Assemblea Federal.
 • Coordinar els treballs de les comissions especialitzades o àrees, així com dels grups de treball que s'hagin establert.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *