Sergio Alonso Vila

Sergio Alonso Vila

Presidència
"Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia"
Patricia Letterer Ramos

Patricia Letterer Ramos

Secretaria General
"La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo"
Enrique Martínez Quirós

Enrique Martínez Quirós

Vocal
"En esta vida se cambia lo que no funciona, lo que funciona no"

.

Lucía Esquer Bueno

Lucía Esquer Bueno

Vocal
"La juventud quiere más bien ser estimulada que instruida"
Adrián Adam Sanz

Adrián Adam Sanz

Vocal
"La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo"
Beatriz González Henry

Beatriz González Henry

Vocal
"Las decisiones se toman en el momento de tomarlas"

.

Hugo Izquierdo Pérez

Hugo Izquierdo Pérez

Vocal
"La mejor forma de predecir el futuro es crearlo"
Mónica Letterer Ramos

Mónica Letterer Ramos

Vocal
"Participando construimos un mundo más humano"
Pedro Arenillas Calvet

Pedro Arenillas Calvet

Vocal
"Sin continuo crecimiento y perseverancia, palabras como mejora, logro y éxito no tienen significado"

.

Clara Ortega Ayuso

Clara Ortega Ayuso

Vocal
"La vida es dolor. Cualquiera que diga lo contrario está vendiendo algo"
Raquel Sanahuja Bertomeu

Raquel Sanahuja Bertomeu

Vocal
"Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos"

.

Què és l'Executiva Federal?

L'Executiva Federal serà l'òrgan de govern i representació de FAAVEM i de l'Assemblea General exercint les seves funcions per delegació de la mateixa i sota el control del Consell Federal. Tindrà un mandat de dos anys i estarà formada per:

 • Presidència
 • si és el cas, Vicepresidència.
 • Secretaria General.
 • Un coordinador de cada Àrea Especifica.

L'Executiva Federal serà elegida per sistema de llistes tancades per l'Assemblea Federal. Per a la seva elecció es requereix la majoria simple dels vots vàlidament emesos. En cas de no ser elegida l'Executiva Federal es nomenaria en la mateixa Assemblea Federal, i previ consens, una Junta Gestora encarregada de la gestió de FAAVEM fins a la convocatòria d'una nova Assemblea Federal en un període màxim de tres mesos.

Què fa l'Executiva Federal?

 • Aplicar els acords del Consell Federal.
 • Aplicar les estratègies, directrius, programes i principis FAAVEM.
 • Dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de FAAVEM.
 • Preparen les reunions del Consell Federal i de l'Assemblea Federal.
 • Formular i sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea Federal els balanços i els comptes.
 • Coordinar les actuacions a nivell autonòmic de FAAVEM
 • Oferir informació i assistència pertinent a les Associacions federades.
 • Nomenar delegats per a una determinada activitat de FAAVEM
 • Relacionar-se amb les altres sectors de la comunitat educativa i de l'àmbit juvenil.
 • Qualsevol altra activitat que li encomani l'Assemblea Federal.
 • Coordinar els treballs de les comissions especialitzades o àrees, així com dels grups de treball que s'hagin establert.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *