CURS DE VOLUNTARIAT LGTB

El dissabte 25 d’octubre, en la seu d’UGT, es durà a terme un nou CURS DE VOLUNTARIAT de Lambda. En el curs, es pot optar per la realització d’un Nivell Bàsic, recomanat per a aquelles persones que no hagen realitzat cap curs de voluntariat sobre diversitat sexual, de gènere i familiar o un Nivell Avançat, per a aquelles persones amb coneixement sobre l’associació i que hagen realitzat amb anterioritat els cursos bàsics de formació LGTB. El […]